Bảng giá dịch vụ chăm sóc xe tại TMCARe

Bảng giá dịch vụ chăm sóc xe tại TMCARe

Bảng giá dịch vụ chăm sóc xe tại TMCARe

08:53 - 07/06/2018

Kính gửi quý khách hàng bảng giá chăm sóc xe tại TMCARe

TMCARe sử dụng sản phẩm và công nghệ tới từ CHLB Đức để chăm sóc chiếc xế yêu của bạn

BẢNG GIÁ ĐÁNH BÓNG SƠN XE CƠ BẢN

 • Mini: 1.100.000đ
 • Sedan/HB: 1.5000.000đ
 • Mini SUV: 1.800.0000đ
 • Big SUV: 2.200.000đ

BẢNG GIÁ ĐÁNH BÓNG SƠN XE NÂNG CAO

 • Mini: 1.800.0000đ
 • Sedan: 2.200.000đ
 • Mini Suv: 2.500.000đ
 • Big Suv: 2.2800.000đ

 BẢNG GIÁ PHỦ BÓNG KISHO 901 CƠ BẢN (BAO GỒM ĐÁNH BÓNG CƠ BẢN

 • Mini: 3.000.0000đ
 • Sedan: 4.000.000đ
 • Mini Suv: 4.000.000đ
 • Big Suv: 5.000.000đ

BẢNG GIÁ PHỦ BÓNG KISHO 901 NÂNG CAO (BAO GỒM ĐÁNH BÓNG HIỆU CHỈNH SƠN HẠ CAM)

 • Mini: 6.000.0000đ
 • Sedan: 8.000.000đ
 • Mini Suv: 8.000.000đ
 • Big Suv: 10.000.000đ

 

BẢNG GIÁ VỆ SINH  LÀM MỚI NỘI THẤT

BẢNG GIÁ LÀM SẠCH VÀ LÀM MỚI KHOANG MÁY